Personuppgiftspolicy

Här är vår personuppgiftspolicy. 

Om du vill ladda ner den till din dator kan du klicka här.

Personuppgiftspolicy v. 1.4

Medicare Connect AB, org. nr 559094-2636, nedan (”Medicare Connect”) arbetar med vårdbemanning. Vi matchar konsulter med uppdragsgivare och hittar lämpliga kandidater till vårdgivare. För att göra detta måste vi samla in och hantera en del personuppgifter. 

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Medicare Connect samlar in och hanterar dina pesonuppgifter när du samtycker till att registreras i vårt register över konsulter för vårdtjänster. Den säger också vad du har för rättigheter emot oss.

När du registrerar dig i vår kandidatbank accepterar du denna pesonuppgiftspolicy och att dina personuppgifter behandlas på det sättet vi beskrivit nedan. Det är viktigt att du har läst igenom och förstår denna personuppgiftspolicy innan du överför dina uppgifter.  

Ibland kan denna policy behöva ändras eller uppdateras. I så fall kommer vi att informera dig om detta så att du kan ta ställning till ändringen innan den har börjat gälla. 

Medicare Connect är ansvariga för dina personuppgifter som behandlas enligt denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter behandlas på ett tryggt sätt hos oss. Om du har frågor kring dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på info@mediconnect.se, ringa oss på nr 070-490 11 21 eller skicka post till:

  • Medicare Connect AB
  • Ägesta Broväg 32,123 50 Farsta

Medicare Connect samlar in olika typer av uppgifter om du när du registrerar dig i vår kandidatbank för vårdtjänster. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig på flera olika sätt. Vi arbetar för att ska få möjlighet att hitta ett nytt jobb som passar dig. Detta gör vi på olika sätt. För att vi ska kunna matcha din profil med rätt tjänst så behöver vi viss information om dig. Du kan alltid välja att inte ge ut dina uppgifter, men det kan försvåra eller omöjliggöra förmedling av ett specifikt uppdrag. Under rekryteringsprocessen samlar och behandlar vi personuppgifter om dig. Medicare Connect samlar även in olika typer av uppgifter om dig som vårdgivare när du registrerar dina kontaktuppgifter i syfte att bli kontaktad av oss. Vi behandlar och sparar olika typer av personuppgifter beroende på i vilket syfte du registrerar dig hos oss.

Personuppgifterna kan innehålla de kategorier av uppgifter som anges nedan. Observera att exemplen listade under varje kategori inte är uttömmande. 

Perosnuppgifterna samlas som regel in i följande steg (observera att exemplen listade under varje kategori in är uttömmande):

  • Vi söker aktivt efter lämpliga kandidater till de tjänster som vi bemannar. Detta sker bland annat via sociala medier, tips från vänner, lärare, klasskompisar, kollegor och offentliga register.
  • Vi kontaktar därefter potentiella kandidater via telefon, sms eller mail för att fråga om de vill registrera sig hos Medicare Connect. Den rättsliga grunden för denna inhämtning och behandling av dina personuppgifter är berättigat intresse då vi tror att vi genom vår tjänst kan bereda dig möjlighet till nya spännande uppdrag. När vi kontaktar dig och om du är intresserad av att vara med i vår kandidatbank kommer vi att efterfråga Person- och kontaktinformation och Uppgifter om din profil enligt ovan. Vi efterfrågar även information om vad du vill jobba med och var. Du kommer även att få ta del av denna personuppgiftspolicy.
  • Om du inte är intresserad av att vara med i vår kandidatbank kommer vi radera dina samtliga uppgifter hos oss med undantag för sådana grundläggande uppgifter som krävs för att vi ska undvika att kontakta dig på nytt med en liknande förfrågan. När du gått vidare till intervju för en viss tjänst kommer Intervju- och referensdata och i förekommande fall Testresultat enligt ovan inhämtas. När du blir anställd av oss kommer vi utöver nu nämnda information även att begära in all information som krävs för att anställningsavtal ska kunna ingås, såsom skattetabell, kontonummer mm. När du hanterar din profil på vår hemsida samlas enhetsinformation in från din dator (eller mobila enhet), till exempel IPadress, språk, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning samt datum och tid för ditt besök i vår kandidatbank. Denna information samlas in med hjälp av cookies.

Merparten av alla uppgifter lämnar du själv till oss, till exempel när du registrerar dig i vår kandidatbank eller i samband med intervjuer. Det är frivilligt att lämna uppgifter och du kan alltid välja att inte ge oss viss information. En del uppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter, måste du dock lämna för att kunna registreras i vår kandidatbank. Om du inte tillhandahåller begärda personuppgifter kan det påverka eller hindra oss från att utvärdera din lämplighet för en viss tjänst eller betrakta dig som kandidat. Medicare Connect kan också samla personuppgifter om dig från tredje part, till exempel professionella rekryteringsföretag, dina referenser och tidigare arbetsgivare. Ibland kan vi också få personuppgifter från allmänt tillgängliga källor, till exempel din Linkedin och annan allmänt tillgänglig information.

Medicare Connect använder dina personuppgifter på ett lagenligt rekryteringssätt. De viktigaste stegen är samling, utvärdering, kontakter. Vi måste behandla dina personuppgifter för att vidta åtgärder på din förfrågan innan vi träffar ett avtal med dig och kan också behöva behandla dina uppgifter för att ingå ett avtal med dig angående anställningen. Vi har också ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter under rekryteringsprocessen och för att föra register över processen.

Dina personuppgifter används huvudsakligen för att tillhandahålla, utföra och förbättra vår bemanning av vårdtjänster. Medicare Connect behandlar dina personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder: För att tillhandahålla bemanningstjänster. Dina personuppgifter kommer framförallt att behandlas för att kunna möjliggöra bemanning av vårdtjänster. Till exempel används dina personuppgifter för att koppla samman dig som kandidat med intressanta vårdgivare eller koppla samman dig som företräder en vårdgivare med intressant och lämplig kandidat. Enhetsinformation används för att säkerställa att innehåll presenteras på bästa sätt för dig och din enhet.För att utvärdera dig som kandidat. Om du registrerar dig i vår kandidatbank, kommer dina kontouppgifter och uppgifter om dina kvalifikationer att användas för att utvärdera din lämplighet för en viss tjänst. För att kunna erhålla anställning hos Medicare Connect måste du även ha fyllt 
18 år och ha rätt att arbeta i Sverige. Ditt personnummer (eller samordningsnummer) och dina legitimations- och passuppgifter kommer användas för att säkerställa detta. Behandlingen behövs för att avgöra om du ska få lov att utföra uppdrag samt för andra berättigade intressen, bland annat Medicare Connects och Uppdragsgivares intressen av att du är lämplig och kvalificerad för rollen.För att kommunicera med dig. Dina kontaktuppgifter (bl.a. e-post och telefonnummer) kan komma att användas för att skicka meddelanden till dig, till exempel om nya uppdrag som skulle kunna passa dig, nyheter inom Medicare Connect och för annan typ av marknadsföring. Detta görs för att tillhandahålla dig bemanningstjänster och för andra berättigade intressen, bland annat Medicare Connect intresse av att förmedla uppdrag. För att tillhandahålla support. Dina personuppgifter kan behöva användas för att undersöka, svara på och lösa klagomål och problem i samband med bemanningstjänst eller ett uppdrag. Detta görs för att kunna tillhandahålla bemanningstjänster och för andra berättigade intressen, bland annat Medicare Connects intressen av att Medicare Connects system för uppdragsförmedling fungerar felfritt för att kunna förmedla uppdrag till dig. För att skapa samlad statistik. Dina personuppgifter kan komma att användas för att skapa statistik i aggregerad form, där uppgifterna inte är identifierbara. Statistik kan till exempel röra återkommande typer av uppdrag, genomsnittliga priser, samt åldersfördelning och geografisk spridning av personer som är registrerade i vår kandidatbank. Detta sker med stöd av berättigade intressen, bland annat Medicare Connects intressen av att utveckla och förbättra sina tjänster och deras användning.För att utveckla och förbättra tjänsterna. Enhetsinformation och samlad statistik kan komma att användas som underlag för att fortsätta utveckla och förbättra Medicare Connects tjänster och användarupplevelsen. Detta sker med stöd av berättigade intressen, bland annat Medicare Connects intressen av att utveckla och effektivisera sina tjänster. 

Dina personuppgifter sparas bara så länge uppgifterna behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. Tyvärr går det inte att på förhand ange exakt hur länge detta är för alla uppgifter. Generellt sett sparas din person- och kontaktinformation så länge som du är intresserad av att vara registrerad i vår kandidatbank.

Personuppgifter som behandlas på basis av ditt samtycke raderas om du återkallar ditt samtycke. Notera att detta inte påverkar Medicare Connects rätt att behandla uppgifterna innan återkallelsen. 
Dina personuppgifter kan dock ibland behöva sparas en längre tid, om det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning samt diskrimineringslagstiftning.

Om dina uppgifter måste sparas på grund av legala skyldigheter, kommer uppgifterna bara användas för att uppfylla dessa skyldigheter och inget annat. Överflödiga uppgifter anonymiseras och sparas efter att ändamålet med uppgifterna uppfyllts.

Din profil i vår kandidatbank sparas så länge du inte skriftligen motsätter dig behandling av dina personuppgifter med hänsyn till ovan angivna syften. Observera att en person kan vara intressant för framtida tjänster och för detta ändamål kan vi lagra dennes personuppgifter så länge de bedöms som intressanta för potentiella rekryteringar. Om du önskar att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under punkt 1 ovan. 

Dina personuppgifter kan ibland behöva överföras till eller delas med andra. Till exempel kan dina personuppgifter delas med:

  • Personer som arbetar hos oss. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos Medicare Connect, men bara personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina jobb.
  • Uppdragsgivare. Delar av dina personuppgifter kommer att delas med kundföretag som önskar att erbjuda dig ett uppdrag. Dessa kommer att få ta del av ditt CV, kopia på id-handling, eventuell yrkeslegitimation, vår bedömning av dina kompetenser samt, i de fall där detta krävs, hälsodeklaration samt resultat vid kontroll av pågående ärenden eller anmärkningar hos IVO eller förekomst i misstanke- eller belastningsregister.
  • Leverantörer och underleverantörer. Dina personuppgifter kan behöva överföras till eller delas med utvalda företag som levererar olika typer av tjänster till oss. Dessa företag får bara behandla dina personuppgifter enligt instruktioner från oss.
  • Myndigheter. Medicare Connect kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
  • Försäljning. Medicare Connect kan komma att komma att dela dina personuppgifter till en potentiell köpare av Medicare Connect verksamhet eller tillgångar. Givetvis kommer vi däremot aldrig att sälja dina personuppgifter separat till en tredje part, om du inte godkänt det.

Vi säkerställer att dina personuppgifter hantaras på ett lagligt och säkert sätt hos de externa parter som tar del av dina personuppgifter, genom att teckna separata personuppgiftsbiträdesavtal med dessa. 

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock i undantagsfall komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av . I så fall kommer vi se till vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Medicare Connect använder cookies och liknande tekniker för att samla in enhetsinformation. Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy. Du kan kontrollera inställningarna för cookies i din webbläsares inställningar.

Det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att få information om och påverka hur dina personuppgifter behandlas av oss. Här följer en kort sammanfattning av dina rättigheter. 

Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. I så fall måste vi antingen bevisa att det finns berättigade skäl för behandlingen, som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts. Rätt att få tillgång till och flytta din data. Du kan när som helst begära en kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. Den första kopian är gratis. För ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift. Du har även rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. 

Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om dessa inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgifterna. Rätt att rätta felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har utretts. Du bör känna till att det kan finnas ytterligare krav eller bestämmelser som begränsar, eller utökar, dina rättigheter. Till exempel kan legala skyldigheter hindra oss från att lämna ut eller flytta delar av dina uppgifter, eller från att omedelbart radera dina uppgifter. 

Du kan använda kontaktuppgifterna som framgår av punkt 1 om du har frågor eller önskar utnyttja någon eller några av dina rättigheter.

Du har rätt att kontakta och klaga hos Integritetsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.imy.se